• USA
  • VIETNAMESE

Phật Di Lặc _ FC0170

Mã sản phẩm: FC0170

- Chất Liệu: Hóa Thạch Trai Tai Tượng

- Kích Thước: 33 cm x 36 cm

- Khối Lượng:

+ Tượng: 10.16 kg

+ Đế Gỗ: 6.42 kg.

Liên hệ
Đăng ký nhận bản tin khuyến mãi từ chúng tôi