• USA
  • VIETNAMESE

Phật Di Lặc _ FC0155

Mã sản phẩm: FC0155

- Chất Liệu: Hóa Thạch Trai Tai Tượng

- Kích Thước: 62 cm x 30 cm

- Khối Lượng:

+ Tượng: 22.94 kg

+ Đế Gỗ: 16.8 kg

Liên hệ
Đăng ký nhận bản tin khuyến mãi từ chúng tôi