• USA
  • VIETNAMESE

- Bảo hành vĩnh viễn đối với lỗi kỹ thuật.

- Xâu lại dây ngọc trai, làm sạch và đánh bóng vĩnh viễn các sản phẩm.

- Hỗ trợ thay mới trong quá trình sử dụng.

- Từ chối bảo hành đối với sản phẩm bị biến dạng, hao mòn trong quá trình sử dụng.

Đăng ký nhận bản tin khuyến mãi từ chúng tôi